Stress kortspel är väl kanske inte så avstressande. I och med att mycket av ämnet dock har en negativ klang, så kan det vara trevligt med något lite mer positivt i sammanhanget. Spelet hör till patienser avsedda för mer än en spelare, i det här fallet två stycken.

Hur går det då till att spela stress kortspel? Man börjar med att dela ut hela kortleken till de båda spelarna. Det blir alltså 26 kort vardera. Korten ska ligga med baksidan uppåt. Båda spelarna tar sedan 4 kort från sin respektive hög och lägger dem i en rad framför sig med kortvalören uppåt.

Nu kan själva spelet ta sin början. Båda spelarna tar ett kort från sin ”plockhög” och lägger dem sedan bredvid varandra i mitten av bordet med framsidan uppåt. Det som är viktigt här är att korten blir utlagda samtidigt. De två korten utgör det som kan kallas spelhögen.

Stress kortspel – Vad spelet går ut på?

Det som händer sedan är att spelarna ska flytta kort från sin egen kortrad till spelhögarna. Man behöver nödvändigtvis inte lägga korten i sin spelhög utan det går lika bra med motståndarens. Korten ska läggas i stigande eller fallande valör utan hänsyn till vilken färg de har.

Stress kortspel har ingen turordning utan man lägger sitt kort så snart man kan. Kortraden som ligger i mitten av bordet ska alltid innehålla 4 kort. Det innebär att man fyller på från spelhögen allteftersom. Uppstår situationen att det inte går att lägga något kort, tar båda spelarna ett kort från plockhögen och lägger på sin spelhög.

Hamnar 2 kort av samma valör överst i spelhögarna samtidigt, ropar man ”stress” och slår med handen på en av högarna. Den spelar som inte hinner först får plocka upp båda spelhögarna och lägga till sin plockhög. Förste spelare att bli av med alla kort står som vinnare av omgången.

Här nedan ser du hur ett parti av stress kortspel går till rent praktiskt: